LIVE QUITO, FEL QUITO !!

QUITO .. ​​STAD AT ÄLSKAR!

QUITO CULTURAL HERITAGE OF MUMANITY!

QUITO är LIGHT!